Firemní kultura, společenská odpovědnost (CSR) a diverzita

Firemní kultura

Na naší pražské centrále pracuje kolem 160 lidí. Vládne tu mezi námi přátelská atmosféra, a protože se rádi potkáváme při různých příležitostech, pořádáme v průběhu roku celou řadu akcí, ať už formálnějších nebo zcela uvolněných. Nezapomínáme ani na kolegy a kolegyně s dětmi – pravidelně se mohou těšit na Dětský den a Mikulášskou besídku.

K rozvoji aktivit pro zaměstnance velkou mírou přispívá tým „MetLife mě baví“, který je složený z těch nejpovolanějších – zaměstnanců napříč odděleními. Jsme otevření novým nápadům a vzájemně si nasloucháme, takže jakékoliv podněty a nápady ke zlepšení ze strany našich zaměstnanců jsou vítány :-)


Společenská odpovědnost (CSR)

Snažíme se pomáhat pravidelně a hlavně to děláme rádi. Kromě klasické finanční pomoci preferujeme aktivní pomoc s konkrétním dopadem. Každoročně proto pořádáme dobrovolnické akce zaměřené zejména na podporu dětí a tělesně hendikepovaných. Pro dobrou věc vyrážíme na kolo, hrajeme si s dětmi v nemocnicích, pečeme sladkosti v neziskových organizacích, zapojujeme se do vzdělávacích programů finanční gramotnosti pro děti atd. Konkrétně podporujeme například nadace a projekty Na kole dětem, Junior Achievement, Special Olympics, Loono či projekt S knížkou do života Svazu knihovníků a informačních pracovníku ČR.

Diverzita

Nabízíme pracovní uplatnění i pro kolegy se zdravotními omezeními, ať se jedná o bezbariérový přístup do našich kanceláří, tak naším přístupem, kterým podporujeme rovné příležitosti.

Jedním z velmi oceňovaných benefitů pro naše zaměstnance, jsou masáže na pracovišti, na kterých spolupracujeme se společností TECUM s.r.o., která zaměstnává tělesně postižené, nevidomé a těžce zrakově handicapované lidi, a dává jim možnost se profesně uplatnit na pozicích masérů a rehabilitačních pracovníků.

Rodina neznamená konec kariéry – snažíme se podporovat kolegy a kolegyně při návratu z rodičovské dovolené. Chceme jim tento návrat ulehčit a poskytnout pomoc při slaďování práce a rodinného života (zkrácený pracovní úvazek, práce z domova nebo pružná pracovní doba).


Jak to u nás vypadá na centrále?